województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Marketing internetowy i brokering informacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Wiedza

Absolwent posiada aktualną, profesjonalną wiedzę z zakresu marketingu internetowego, w szczególności dotyczącą zarządzania nowymi sposobami komunikacji marketingowej, marketingiem i reklamą w Internecie; dysponuje wiedzą dotyczącą konstruowania i prowadzenia kampanii reklamowych w sieci z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi informatycznych.
Absolwent posiada aktualną wiedzę z zakresu wyszukiwania, opracowywania i gromadzenia informacji, głównie o charakterze biznesowym; profesjonalnego pośrednictwa w wyszukiwaniu i ocenie informacji, źródeł informacji z różnych dziedzin wiedzy (np. biznesu, techniki, społeczeństwa itd.), efektywnych strategii wyszukiwawczych, trafności doboru źródeł informacji i ich oceny (wiedza "gdzie szukać:), metod opracowywania danych i przygotowywania analiz i raportów biznesowych.

Umiejętności

Absolwent posiada umiejętności w zakresie formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego, jak również umiejętności konieczne do planowania i realizacji działań e-marketingowych w przedsiębiorstwach, potrafi zaplanować działania promocyjne z właściwym wykorzystaniem różnych technik promocji elektronicznej.
Absolwent potrafi pozyskiwać z Internetu wysokiej jakości informacje według ściśle określonego kryterium - świadczyć usługi w zakresie zdobywania i oceny informacji oraz pośredniczenia między zasobami informacji a instytucjami i organizacjami, które ich potrzebują; potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji; posiada umiejętność obsługi komputera obejmującą znajomość oprogramowania przydatnego w pracy infobrokera (bazy danych, tworzenie serwisów WWW); dysponuje umiejętnością efektywnego korzystania z odpowiednich do analizowanego problemu źródeł informacji (strony WWW, blogi, fora internetowe, specjalistyczne bazy danych; tradycyjne nośniki danych - prasa, katalogi, opracowania zwarte, archiwa, ośrodki informacji specjalistycznej, bezpośrednie kontakty z praktykami i specjalistami różnych dziedzin, wyszukiwanie partnerów handlowych do tworzenia baz czy list teleadresowych); potrafi nawiązywać i utrzymywać kontakty z firmami i organizacjami gospodarczymi (mailowe, telefoniczne i osobiste).

Kompetencje

Absolwent jest przygotowany do wykorzystania profesjonalnych technologii informacyjnych w procesach biznesowych; posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania e-marketingiem z zastosowaniem technologii informacyjnych; jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze specjalisty do spraw marketingu internetowego lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze infobrokera poprzez zatrudnienie w wyspecjalizowanej instytucji lub poprowadzenie własnej firmy infobrokerskiej, albo nawiązanie współpracy z instytucją, w której istnieją komórki zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji (np. w firmach informatycznych, zajmujących się zarządzaniem, marketingiem i badaniami rynku oraz monitorowaniem mediów).
Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Marketing internetowy
Marketing internetowy – forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW (World Wide Web). Służy do przesłania informacji marketingowej i pozyskania klientów. Przykłady marketingu internetowego to przede wszystkim różne formy reklamy między innymi strony rezultatów wyszukiwarki, baner, reklamy multimedialne, reklamy serwisów społecznościowych, interstitial, ogłoszenia reklamowe w Internecie, sieci reklamowe oraz e-mail marketing, łącznie z e-mail spam.
Marketing
Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że musi coś sprzedać. Celem marketingu jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy. Zadaniem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta, jak również zorientowanie się, czy produkt lub usługa odpowiadają jemu i same się sprzedają.
Autor: Peter Drucker, Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations
Marketing
Cztery podstawowe elementy marketingu usług to: ludzie, ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie.
Autor: Richard Dow
Marketing
Konsumenci są jak karaluchy, spryskujesz ich, spryskujesz – a oni natychmiast się uodparniają.
Autor: David Lubars
Polityka Prywatności