Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Nauczanie biologii

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Opis Studiów: studia są przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (biologia) w szkołach ponadpodstawowych (gimnazjum, liceum ogólnokształcące i liceum profilowane). Warunkiem ukończenia Studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem Studiów przedmiotów i obecność na zajęciach.
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Ponieważ umysł nie może skupiać się na wszystkim, mało interesujące i emocjonalnie monotonne lekcje po prostu nie zostaną zapamiętane.
Autor: Launa Ellison, What Does The Brain Have To Do With Learning?
Nauczanie
Niech każdy kogoś uczy.
Autor: Marian Diamond, Education in the Decades Ahead
Nauczanie
Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli;
O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli.
Autor: Alexander Pope, Moral Essays
Polityka Prywatności