województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Nowoczesne techniki badawcze

Język wykładowy: polski
Studia mają na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania nowoczesnych technik badawczych obejmujących metody: analityczne, spektroskopowe, chromatograficzne, elektrochemiczne, termiczne i dyfrakcyjne jak również kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z interpretacją uzyskanych danych oraz oceny ich wiarygodności.
Polityka Prywatności