województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Ochrona danych osobowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia Podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych powstały na podstawie porozu-mienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ich celem jest dostarczenie praktycznej i przydatnej wiedzy osobom zarządzającym danymi osobowym.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności