województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Oferta dydaktyczna odpowiada na zapotrzebowanie zarówno instytucji, jak i poszczególnych osób związanych z dziedziną kultury i nauki - w szczególności dotyczy to działalności bibliotek, muzeów, archiwów, szkół wyższych, instytutów badawczych, a także środków masowego przekazu, stowarzyszeń twórców i artystów. Celem studiów jest przekazanie pogłębionej i jednocześnie praktycznej wiedzy prawnej z zakresu własności intelektualnej dotyczącej nie tylko realizacji zadań ustawowych i statutowych instytucji kultury i nauki, lecz także sytuacji prawnej indywidualnych twórców i artystów działających na tych obszarach.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności