województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Pedagogika Marii Montessori

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Opis Studiów:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. Studia mają charakter doskonalący, przygotowują do pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń Marii Montessori. Ukazują możliwości twórczej adaptacji pedagogiki Montessori do pracy polskich placówek oświatowych, a także rozwijają umiejętności organizowania środowiska stymulującego indywidualny rozwój dziecka.
Zajęcia planowane są 1-2 razy w miesiącu: w piątki (od godz. 15.00), soboty oraz niedziele.
Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori
Techniki poznawania dziecka i jego środowiska
Analiza tekstów źródłowych Montessori
Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
Metodyka rozwijania sprawności językowych
Metodyka kształcenia matematycznego
Metodyka geometrii
Metodyka poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego
Zajęcia metodyczne w oddziałach Montessori
Seminarium dyplomowe
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności