Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, co najmniej pierwszego stopnia. Mają charakter kwalifikacyjny. Przygotowują do pracy o charakterze opiekuńczo – wychowawczym i terapeutycznym w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.
Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności