województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Pedagogika specjalna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne

Opis Studiów:
Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie z upośledzeniem umysłowym.
Studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie z niepełnosprawnością wzroku.

Cel studiów:
jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo (w zakresie oligofrenopedagogiki) oraz do pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku (w zakresie tyflopedagogiki). Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika specjalna
Pedagogika specjalna – dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym.
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Polityka Prywatności