województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Opis Studiów: Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli – głównie ze Wschodu - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do nauki języka polskiego, historii i kultury polskiej.

Nauka prowadzona jest w systemie stacjonarnym i obejmuje 2 specjalizacje: polonistyczną i historyczną.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów na podstawie egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania.
Polityka Prywatności