województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Public relations and media marketing

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations i marketingu medialnego (w języku angielskim). Zajęcia prowadzone będą w większości w formie ćwiczeń i warsztatów (częściowo w formie e-learningu) przez praktyków oraz pracowników naukowych z doświadczeniem w zawodzie dziennikarza i specjalisty public relations. Do rozpoczęcia studiów wystarczy znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Marketing
Marketing – proces społeczny, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość [Kotler, Keller, 2011]. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.
Media
mass media
public relations
Public relations (PR) (z ang. relacje publiczne, kontakty z otoczeniem), imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
public relations
Obecnie nawet wojny są inscenizowane przez fachowców od PR. I to nie tylko w filmach typu Fakty i akty, gdzie Dustin Hoffman jako starzejący się hollywoodzki reżyser zainscenizował toczącą się w Europie Wschodniej wojnę, by odwrócić uwagę od autentycznego skandalu z udziałem prezydenta.
Autor: Nills Klawitter, Psy propagandy zawsze do usług, „Forum”, 7 sierpnia 2006.
Marketing
Internet jest najważniejszym wynalazkiem dla marketera od czasu powstania poczty. To najważniejsza część rewolucji CRM.
Autor: Frederick Newell, Lojalność.com
public relations
PR zamiast rządzenia.
Autor: Jacek Kurski
Polityka Prywatności