województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Radioekologia

Język wykładowy: polski
Studia przeznaczone są dla absolwentów chemii oraz absolwentów innych kierunków ścisłych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wiedzy o nowej dziedzinie nauki, jaką jest radioekologia. Jest to szybko rozwijająca się dziedzina nauki badająca występowanie i obieg pierwiastków promieniotwórczych (naturalnych i sztucznych) w środowisku oraz ich wpływ na organizmy żywe. Wiedza, jaką uzyska absolwent studiów będzie istotna ze względu na wzrastający problem skażenia środowiska, w tym radioizotopami.
Polityka Prywatności