Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Zajęcia będą dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania placówek oświatowych (prawo oświatowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, nadzór pedagogiczny i ewaluacja, mediacje i negocjacje) oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym (warsztaty komunikacji, trening radzenia sobie ze stresem). Studia uwzględniać będą również ważne aktualnie problemy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. dzieci z autyzmem, dzieci zdolne) oraz różnorodne koncepcje w pedagogice (M. Montessori, F. Froebel, C. Frenet, neuropedagogika).
Polityka Prywatności