Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
język angielski
Język angielski, angielszczyzna (ang. English language /'ɪŋglɪʃ 'læŋgwɪʤ/, English) – język z grupy zachodniej rodziny języków germańskich powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych oraz w wielu byłych koloniach i dominiach, m.in. Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii.
Tłumaczenie
tłumaczenie językowe
Tłumaczenie
Przekład jest więc tylko momentem tekstu pozostającego w ciągłym ruchu. Przekład jest obrazem, choć nigdy nie skończonym. Nie byłby w stanie tekstu unieruchomić.
Autor: Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, Paryż 1999.
Tłumaczenie
To nic, że wielu naszych dzieł nie można przetłumaczyć, smutniej, że nie można ich cudzoziemcom wytłumaczyć.
Autor: Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane, wyd. Muza, Warszawa 1994.
język angielski
Zmobilizował język angielski i wysłał go na bitwę.
Autor: Edward R. Murrow
Polityka Prywatności