Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Translatoryka

Język wykładowy: polski
Studia przeznaczone będą dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia) i studiów magisterskich, z udokumentowaną znajomością języka angielskiego/rosyjskiego na poziomie B2/C1 oraz cudzoziemców angielsko- i rosyjskojęzycznych, z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. Planujemy utworzenie 2 grup: angielsko- i rosyjskojęzycznej, pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów do każdej grupy. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza w oparciu o znajomość języka specjalistycznego, gł. ekonomiczno-prawnego, uprawniające do zatrudnienia w biurach tłumaczeń, kancelariach prawnych, sądach, instytucjach unijnych, firmach międzynarodowych, administracji państwowej i szkołach językowych.
Polityka Prywatności