województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Tworzenie kolekcji cyfrowych

Język wykładowy: polski
Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z projektowaniem, tworzeniem i zarządzaniem kolekcjami cyfrowymi (biblioteki, archiwa, repozytoria, zbiory prywatne itp.) Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne przy projektowaniu kolekcji cyfrowych dla wybranych materiałów, realizacji procesu digitalizacji, merytorycznym opracowaniu materiałów dla kolekcji cyfrowych, doborze i zabezpieczaniu dokumentów oraz możliwościach wykorzystania kolekcji cyfrowych w różnych sferach aktywności społecznej (kulturze, edukacji, nauce, administracji).
Polityka Prywatności