województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Lublin, Polska

Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, pracujących lub starających się o pracę bądź prowadzących własną działalność gospodarczą, pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, przydatne na obecnym i trudnym rynku pracy. Studia mają na celu przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, niezbędnych w pracy zawodowej na różnych stanowiskach, zarówno w zakładach ubezpieczeń i innych instytucjach finansowych jak i w przedsiębiorstwach oraz w pośrednictwie ubezpieczeniowym i niezależnym doradztwie finansowym.
Pośrednictwo
Pośrednictwo – umowa, często odpłatna, w której jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej doprowadzić do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczyć przy zawarciu takiej umowy. Obecnie najpopularniejszą formą pośrednictwa są agencje zatrudnienia, pośrednictwa finansowego oraz agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Polityka Prywatności