Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Administracja elektroniczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
W związku z utworzeniem nowego kierunku studiów podyplomowych - „Administracja Elektroniczna”, chcielibyśmy przedstawić Państwu jego podstawowe założenia. Trudno nie dostrzec postępującego zjawiska cyfryzacji wszelkich dziedzin życia społecznego, w tym również administracji publicznej. Egzemplifikacją tego faktu są chociażby wciąż powstające projekty „e – urzędów” czy „e – sądów” itp. Nowoczesny urzędnik to dziś nie tylko pracownik wykwalifikowany w dziedzinie administracji ze znajomością zagadnień prawnych, ale również pracownik, który w swojej codziennej pracy aktywnie korzysta z osiągnięć współczesnej techniki. Podjęta przez nas inicjatywa została poprzedzona przeprowadzeniem licznych ankiet i rozmów z potencjalnymi pracodawcami odnośnie faktycznego zapotrzebowania w zakresie posiadanych przez absolwenta kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę wskazane wytyczne, jak również trudności w znalezieniu odpowiedniego kandydata na poszczególne stanowiska, zdecydowaliśmy się utworzyć taki kierunek studiów podyplomowych, który wyszedłby naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców, jak również przyszłych pracowników w spełnieniu ich zawodowych oczekiwań. Aby przybliżyć Państwu nasze założenia chcielibyśmy zwrócić uwagę na zagadnienia jakie będą realizowane na tworzonym przez nas kierunku - będą to m. in. wstęp do cyfryzacji i administracji, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, usługi elektronicznej administracji, komputerowo wspomagane techniki biurowe, cyberprzestępczość w obszarze administracji.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Administracja elektroniczna
Administracja elektroniczna (również e-administracja, ang. e-administration) – administracja publiczna wykorzystująca technologie informacyjne i komunikacyjne w celu poprawy jakości usług publicznych. E-administracja ma na celu również poprawienie demokratyzacji i prowadzi do zbudowania społeczeństwa informacyjnego.
Polityka Prywatności