Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Audyt energetyczny budynków i instalacji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.
Polityka Prywatności