Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Etyka

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Etyka
W świecie wyzwolenia etyka staje się bezprzedmiotowa.
Autor: Henryk Elzenberg
Etyka
Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu.
Autor: Henryk Elzenberg
Etyka
Etyka nawołuje do czegoś wyższego: do miłości, do męstwa, do braterstwa, do poszanowania samego siebie, do życia zgodnego z ideałem.
Autor: Piotr Kropotkin
Polityka Prywatności