województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Skierowane są one do pracowników administracji państwowej i samorządowej realizujących zadania z zakresu łowiectwa, jak również do przedstawicieli blisko 3000 dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich realizujących zadania państwa w zakresie gospodarowania populacjami zwierzyny w obwodach łowieckich. Program studiów obejmuje pełne spektrum wiedzy niezbędnej do profesjonalnego zarządzania populacjami dzikich zwierząt, w tym szczególnie zwierząt łownych oraz prowadzenia nadzoru nad jej realizacją przez koła łowieckie i ośrodki hodowli zwierzyny.
Polityka Prywatności