Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Monitoring
Monitoring – oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji, przeprowadzane przez z góry określony czas.
Polityka Prywatności