Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Promocja
promocja elektronowa
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności