Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Sztuka projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej

Język wykładowy: polski
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Życie jest chmurne, a sztuka radosna.
Autor: Friedrich Schiller
Sztuka
Sztuka jest filozofią życia.
Ars est philosophia vitae. (łac.)
Sztuka
W średniowieczu sztuka miała charakter niemal wyłącznie sakralny, co było wynikiem dążeń Kościoła Rzymskokatolickiego do podporządkowania sobie każdej dziedziny życia ludzkiego.
Autor: Ewa Sidor, Bracia Polscy i ich ad fontes
Polityka Prywatności