województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Olsztyn, Polska

Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Usługi
Usługi – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, stanowiąca trzeci sektor gospodarki. Polega na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia określonych korzyści lub zaspokojenia potrzeb.
Polityka Prywatności