Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe w Polsce

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Poznań, Polska

Biologia Sądowa

Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
Studia podyplomowe z biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków i specjalności, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych zastosowań nauk biologicznych do rozwiązywania problemów z zakresu kryminalistyki. Studia kierowane są również do osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie biologii sądowej. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje są przydatne pracownikom policji, straży miejskiej, pracownikom zakładów penitencjarnych, strażakom, służbom celnym, pracownikom administracji sądowej, absolwentom wyższych szkół policyjnych, prokuratorom oraz adwokatom.

Aktualizacje i nowe wpisy proszę przesyłać na 

MDDP_220.jpg

Studia w Polsce


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
Polityka Prywatności