województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Jedynie absolwenci studiów z zakresu BHP mają prawo wykonywania zadań służb bhp oraz zajmowania kierowniczych stanowisk w komórkach organizacyjnych tych służb. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych lub przewidujących zatrudnienie w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, kierowników zakładów (wydziałów) produkcyjnych o dużym zagrożeniu, działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy. Ważnym jest również przygotowanie absolwentów studiów do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a przez to, do podniesienia ogólnego stanu świadomości społecznej w problematyce dotyczącej BHP w środowisku pracy.
Polityka Prywatności