Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Bioetyki

Język wykładowy: polski

Celem studiów jest:

Przekazanie Słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie aplikacji nabytej wiedzy i możliwych rozwiązań problemów etycznych w praktyce zawodowej.

Studia podyplomowe w zakresie bioetyki przekazują umiejętność zastosowania wiedzy etycznej i bioetycznej do podstawowych zagadnień biomedycznych związanych z:

- fazą początku życia ludzkiego (genetyki, eugeniki, fizjologii ludzkiej prokreacji, sztucznego zapłodnienia, aborcji, antykoncepcji, diagnostyki preimplantacyjnej
i prenatalnej),

- fazą trwania życia (przeszczepów i dawstwa narządów, eksperymentów medycznych, zabójstwa człowieka w aspekcie obrony własnej, wojny sprawiedliwej, kary śmierci i samobójstwa),

- fazą końca życia (teologia choroby, śmierci, cierpienia, umierania; choroba terminalna; kontrowersje dotyczące kryteriów weryfikacji śmierci; medycyny i opieki paliatywnej oraz hospicyjnej; psychologii cierpienia).

Polityka Prywatności