województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Infobrokerstwa i zarządzania informacją

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarskie, informacyjne
Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów położono nacisk na zaznajomienie słuchaczy z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, na nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne oraz ich zastosowania w gospodarce, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach, typy źródeł, metody i narzędzia wyszukiwania profesjonalnej informacji oraz kryteria jej oceny. Zarządzanie informacją jest nowatorskim podejściem w informatologii, eksponującym praktyczny wymiar powiązań wiedza-człowiek-technika informacyjna. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście społeczeństwa wiedzy i systemów gospodarowania nią. Postęp cywilizacyjny oraz ciągły przyrost zasobów informacyjnych wymuszają konieczność posiadania umiejętności organizacji, porządkowania i przekazywania odpowiednio wyselekcjonowanej informacji i wiedzy oraz biegłego posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Wykształcenie tych kompetencji wymaga realizacji interdyscyplinarnego programu nauczania podpartego wiedzą z komunikacji społecznej, ekonomii i informatyki.
Polityka Prywatności