województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Logorytmiki z elementami arteterapii

Język wykładowy: polski
Absolwent otrzymuje specjalistyczne kwalifikacje do pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z różnym stopniem niepełnosprawności oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia przygotowują do wykorzystania elementów arteterapii oraz logorytmiki do pracy z w/w odbiorcą w trakcie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych a także dydaktyczno-wyrównawczych. Absolwent może ubiegać się o stanowisko nauczyciela specjalisty w zakresie terapeuty, nauczyciela zgodnie z wykształceniem przedmiotowym, nauczyciela terapeuty osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej dla nich w przedszkolach, szkołach, placówkach, instruktora w warsztatach terapii zajęciowej.
Polityka Prywatności