województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Ochrony i zarządzania kolekcją muzealną

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Program obejmuje:

  • zagadnienia ogólne teorii muzealnictwa, wystawiennictwa,
  • komputeryzacja muzeum, digitalizacja zbiorów. Muzeum wirtualne,
  • profilaktyka konserwatorska w muzeach.
Polityka Prywatności