województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
celem studium jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Studium organizowane jest z myślą o dokształcaniu osób mających doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mających profesjonalnego przygotowania oraz dla osób, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym kierunku. Przedmioty realizowane w toku studium można ująć w trzy grupy: przedmioty podstawowe, kierunkowe i o charakterze specjalistycznym. Studia obejmują wiedzę z zakresu: medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej oraz z zakresu edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Polityka Prywatności