województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej

Język wykładowy: polski
Naczelnym celem studiów jest podniesienie kompetencji osób sprawujących, organizujących i zarządzających opieką geriatryczną, długoterminową i paliatywną w placówkach społecznych i służby zdrowia.

Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z opieką i pielęgnacją ludzi w starszym wieku, psychologii klinicznej i rozwojowej okresu późnej dorosłości, polityki społecznej w rehabilitacji i pomocy społecznej, z zakresu organizacji i zarządzania oraz zagadnień prawnych. Mają umożliwić poznanie metod rehabilitacji i rewitalizacji, psychoterapii oraz praktycznego ich zastosowania w odniesieniu do osób w okresie późnej dorosłości. Studia rozwiną również umiejętności ogólne komunikacji międzyludzkiej, zarządzania i sztuki negocjacji.
Polityka Prywatności