Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów, które wydawane są na podstawie uczestnictwa w zajęciach i złożenia egzaminu końcowego w formie testu. Program studiów obejmuje pięć bloków tematycznych: ekonomiczno-ubezpieczeniowy, cywilistyczny, prawno-ubezpieczeniowy oraz produktów ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Polityka Prywatności