województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Psychogeriatrii

Język wykładowy: polski
Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii mają dostarczyć najnowszą wiedzę z zakresu podstaw geriatrii i gerontologii oraz zagadnień związanych z zaburzeniami funkcji poznawczych osób w starszym wieku. Omawiają teoretyczne podstawy starzenia się człowieka oraz opisują typowe problemy zdrowotne, psychologiczne, społeczne osób w okresie później dorosłości. Wyjaśniają szczegółowo zagadnienia z psychologii klinicznej i rozwojowej oraz psychiatrii geriatrycznej. Umożliwiają poznanie metod diagnostycznych, psychoterapii oraz technik aktywizacyjnych używanych w terapii osób starszych. Studia podyplomowe w zakresie psychogeriatrii rozwijają ponadto umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz umożliwiają poznanie zagadnień prawnych związanych z opieką nad osobą starszą.
Polityka Prywatności