województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Resocjalizacji i profilaktyki społecznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Studia Podyplomowe "Resocjalizacja z profilaktyką społeczną" przygotowuje studentów do zdobycia specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (resocjalizacyjnej, wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia badań naukowych w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej.
Absolwenci studiów podyplomowych "Resocjalizacja z profilaktyka społeczną" mogą być zatrudnieni jako wychowawcy w następujących placówkach:

  • Placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe terapeutyczne, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej);
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego (pogotowia opiekuńcze, policyjne izby dziecka);
  • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
  • Schroniska dla nieletnich;
  • Zakłady poprawcze;
  • Zakłady śledcze;
  • Ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych.
Polityka Prywatności