województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Rozwoju i wspomagania osób ze spektrum autyzmu

Język wykładowy: polski
Studia podyplomowe przygotowują do podjęcia pracy indywidualnej i zespołowej przede wszystkim z uczniem (przedszkole, szkoła, internat) na różnych etapach edukacyjnych i różnych systemach organizacyjnych (terapia indywidualna, zespół klasowy; szkoła ogólnodostępna, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.) oraz osobą dorosłą (warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej itp.) z zaburzeniem spektrum autyzmu, jak również do podejmowania działań wspomagających rozwój w ujęciu holistycznym.
Polityka Prywatności