Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Terapii zajęciowej

Język wykładowy: polski
Studia podyplomowe przygotowują do podjęcia pracy indywidualnej i zespołowej z przede wszystkim z dzieckiem w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej i różnych systemach organizacyjnych (terapia indywidualna, zespół klasowy; szkoła ogólnodostępna, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.), jak również do podejmowania działań wspomagających rozwój w ujęciu holistycznym.

Osoba kończąca studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej będzie potrafić:

- wyjaśniać podstawy terapii zajęciowej, w szczególności związki pomiędzy zdrowiem a aktywnością człowieka w różnych obszarach życia;

- dobrać, modyfikować oraz stosować odpowiednie modele i metody terapii zajęciowej w pracy z osobami zdrowymi, osobami z dysfunkcjami i niepełnosprawnymi;

- stawiać diagnozę określającą potrzeby stosowania terapii zajęciowej, ustalać hierarchię i kolejność działań, tworzyć i prowadzić dokumentację procesu terapii zajęciowej;

- dobierać formy i metody terapii zajęciowej do indywidualnych, specyficznych potrzeb i możliwości osób w różnym wieku;

- prowadzić i dostosowywać działania w ścisłej współpracy z otoczeniem, angażując najbliższe środowisko społeczne podopiecznego;

- stosować odpowiednie przepisy prawne regulujące działalność zawodową w zakresie terapii zajęciowej.

Polityka Prywatności