województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Wczesnej interwencji i rehabilitacji pedagogicznej

Język wykładowy: polski
Studia podyplomowe przygotowują do podjęcia pracy indywidualnej i zespołowej z przede wszystkim z dzieckiem w żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej i różnych systemach organizacyjnych (terapia indywidualna, zespół klasowy; szkoła ogólnodostępna, ośrodki szkolno-wychowawcze itp.), jak również do podejmowania działań wspomagających rozwój w ujęciu holistycznym.
Polityka Prywatności