Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami „project management”

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami strategicznymi i operacyjnymi w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach jest warunkiem budowania przewagi konkurencyjnej, sprawnego wdrażania innowacji oraz poprawy efektywności.
Polityka Prywatności