województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami “Project Management” – edycja TORUŃ

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności