Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Analityka i Diagnostyka Chemiczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
Program studium oferuje istotne podniesienie kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania nowoczesnych metod fizycznych we współczesnej analizie chemicznej. Absolwenci zdobędą ponadto umiejętności prawidłowego projektowania inwestycji aparaturowych oraz budowania elementów proceduralnych systemów zarządzania jakością stosowanych w laboratoriach akredytowanych. Zajęcia są wzbogacone o innowacyjną formę seminariów/warsztatów i ćwiczeń laboratoryjnych na specjalistycznej aparaturze pomiarowej w grupach 3 – 4 osobowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego będących uznanymi ekspertami w zakresie prezentowanych metod pomiarowych. Taka forma zajęć umożliwia indywidualne podejście do rozwiązywania realnych problemów laboratoryjnych, uzyskania specjalistycznego doradztwa odnośnie opracowania i interpretacji wyników, statystycznego wspomagania procesu pomiarowego, sprzężenia przyrządów z siecią informatyczną oraz adaptacji metody pomiarowej do potrzeb laboratorium. Absolwenci jednocześnie ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych uzyskują certyfikat „Biegłości w analizie fizyko-chemicznej”.
Diagnostyka
diagnostyka medyczna
Polityka Prywatności