Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Biblioterapia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Studia typu dokształcającego, przeznaczone dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie biblioterapii oraz dla specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pedagogów, bibliotekarzy, polonistów, wychowawców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, także osób duchownych oraz wszystkich pracujących w zawodzie nauczycielskim). Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z stosowaniem biblioterapii w rozwiązywaniu psychologicznych i pedagogicznych problemów jednostki, pojawiających się na różnych etapach życia. Studia Podyplomowe Biblioterapii adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem biblioterapii, niemniej jednak program uwzględnia też przygotowanie do pracy naukowej w dziedzinie biblioterapii, metodologię badań naukowych, zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych zajmujących się standardami edukacji w zakresie terapii przez sztukę. Uzyskał akceptację Komisji Certyfikacyjnej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”.

Wymagania: studia przeznaczone są głównie dla psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, polonistów, wychowawców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, także osób duchownych oraz wszystkich pracujących w zawodzie nauczycielskim.

Uzyskane kwalifikacje: teoretyczne i empiryczne przygotowanie uczestników Studiów Podyplomowych „Biblioterapia” do pracy z książką wśród osób chorych, cierpiących, niedostosowanych społecznie i potrzebujących psychicznego wsparcia, poprzez nauczenie ich umiejętności kierowania czytelnictwem w taki sposób, aby uzyskać efekt terapeutyczny wobec uczestników biblioterapii. Tym samym, wzbogacenie warsztatu pracy absolwentów Studiów o nowe, szersze spojrzenie na książkę i pokazanie możliwości działań terapeutycznych w oparciu o materiał czytelniczy. Absolwenci zdobywają najnowszą wiedzę i praktykę biblioterapeutyczną opartą na podstawach psychologiczno-literackich.
Polityka Prywatności