Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Filozoficzno-Etyczne

Język wykładowy: polski
Studia przygotowują absolwentów szkół wyższych, mających uprawnienia pedagogiczne, do nauczania etyki i filozofii w szkołach. Program obejmuje problematykę filozoficzną i etyczną prezentowaną zarówno w porządku historycznym jak i systematycznym. W ramach Studiów odbywają się także zajęcia mające na celu prezentację metod filozofowania, oraz bardziej wnikliwe zapoznanie się z wybranymi klasycznymi tekstami filozoficznymi. W ramach Studiów podejmujemy także, istotny z punktu widzenia przyszłej praktyki szkolnej słuchaczy, namysł nad moralnymi i filozoficznymi problemami współczesności. Program Studiów pomyślany jest tak, by absolwent był przygotowany do nauczania filozofii i etyki w zakresie wyznaczonym przez minimum programowe. Dla uczestników Studiów organizowane są warsztaty dydaktyczne, w trakcie których mają oni możliwość zapoznania się z niestandardowymi metodami nauczania filozofii i etyki. Warsztaty prowadzone są przez osoby z różnych ośrodków akademickich w kraju. Kontynuacją i pogłębieniem studiów prowadzonych w ramach Studiów Filozoficzno-Etycznych mogą być powołane na wniosek absolwentów tych studiów roczne Studia Filozoficzne.
Polityka Prywatności