Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Informacja naukowa i biliotekoznawstwo - I/PO dla bibliotekarzy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), posiadających tytuł licencjata lub magistra. Studia przygotowują do pracy w bibliotekach publicznych i naukowych (oprócz bibliotek pedagogicznych), dostarczając wiedzę niezbędną na wszystkich etapach działalności tychże placówek. Program studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

 Wymagania, wykształcenie kandydata: studia wyższe magisterskie lub licencjackie (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa)
Uzyskane kwalifikacje:  po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidywanych programem studiów, uczestnik otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji bibliotekarza.
Informacja
Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
informacja naukowa
Informacja naukowa – termin odnoszący się do:
Informacja
Informacja znaczy bardzo niewiele, jeśli nie idzie w parze z doświadczeniem.
Information’s pretty thin stuff unless mixed with experience. (ang.)
Informacja
Człowiek jest atakowany coraz większą ilością informacji, które mają coraz mniejsze dla niego znaczenie.
Autor: Andrzej Majewski
Informacja
Uczucia zależą od informacji, czyli mogą nie mieć nic wspólnego z prawdą, jeżeli informacja jest fałszywa.
Autor: Sławomir Mrożek
Polityka Prywatności