Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – II/PN dla nauczycieli-bibliotekarzy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: dziennikarstwo i informacja
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni wszystkich kierunków (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. Prowadzone są systemem zaocznym.

Uczestnicy uzyskują wiedzę niezbędną dla właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych. Studia przygotowują do pracy w tej kategorii bibliotek, a także doskonali umiejętności już posiadane, zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkowników i nowoczesnym wizerunkiem bibliotekarstwa szkolnego.

Wymagania, wykształcenie kandydata: studia wyższe magisterskie lub licencjackie ( z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa), przygotowanie pedagogiczne.

Uzyskane kwalifikacje: po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidywanych programem studium, uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji nauczyciela-bibliotekarza.
Polityka Prywatności