Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Kształcenie nauczycieli języków trzecich

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia adresowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania jednego języka i pragną zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania drugiego języka (nauczania kompetencji językowych i kulturowych) - języka angielskiego lub niemieckiego - we wszystkich typach szkół. W zależności od uzyskanych do tej pory kwalifikacji przewidziane są dwa rodzaje specjalności:
Specjalność I - nauczanie języka angielskiego jako drugiego języka obcego
Specjalność II - nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego

Wymagania:

  • odpis ukończenia studiów wyższych magisterskich (II stopnia) filologii innej niż angielska (w przypadku specjalności I) lub innej niż germańska (w przypadku specjalności II),
  • w przypadku ukońzenia studiów bez specjalizacji nauczycielskiej: zaświadczenie o uprawnieniach do nauczania języka innego niż język angielski (specjalność I) lub innego niż język niemiecki (specjalność II),
  • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (specjalność I) lub niemieckiego (specjalność II) na poziomie C1.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent Studiów posiadać będzie kwalifikacje do nauczania języka angielskiego lub języka niemieckiego jako drugiego języka obcego uczniów, jak też przekazywania informacji interkulturowych, na wszystkich etapach edukacyjnych. Ponadto będzie posiadać umiejętność nauczania co najmniej drugiego języka obcego (tzn. co najmniej trzeciego języka uczniów).
Warunkiem ukończenia studiów jest terminowe uzysaknie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem nauczania, jak też zaliczenie dówch praktyk przedmiotowych (zatem uzyskanie założonych kwalifikacji). Po ukończeniu studiów wydawane jest Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Polityka Prywatności