Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Logopedia ogólna i kliniczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom studium prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy (m.in. na tle autyzmu, zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego) oraz korekty wymowy, emisji głosu, dykcji i artykulacji.
Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności