Wrocław, Polska

Logopedia ogólna i kliniczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Logopedia
Logopedia – nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Polityka Prywatności