Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Nauczanie Matematyki

Język: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Trzysemestralne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczania Matematyki służą: przygotowaniu absolwentów wyższych uczelni o specjalnościach innych niż matematyka do nauczania matematyki w klasach IV - VI szkoły podstawowej (specjalność 1) oraz matematyki w klasach IV - VI szkoły podstawowej, w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych (specjalność 2).
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie.
Autor: David Perry
Nauczanie
Ponieważ umysł nie może skupiać się na wszystkim, mało interesujące i emocjonalnie monotonne lekcje po prostu nie zostaną zapamiętane.
Autor: Launa Ellison, What Does The Brain Have To Do With Learning?
Nauczanie
Niech każdy kogoś uczy.
Autor: Marian Diamond, Education in the Decades Ahead
Polityka Prywatności