Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
 Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich: humanistycznych, filologicznych i neofilologicznych. Zajęcia w ramach studiów trwają trzy semestry i odbywają się w systemie zaocznym.
Głównym i najważniejszym celem jest profesjonalne przygotowanie absolwentów studiów humanistycznych do nauczania języka polskiego jako obcego. Jest to szczególnie ważne w związku z obserwowanym w Europie zainteresowaniem nauką języka polskiego oraz tym, że od 2003 roku znajomość języka polskiego może być potwierdzona egzaminem państwowym.
Nauczyciel języka polskiego jako obcego powinien znać aktualne metody nauczania JPJO, obowiązujące opisy poziomów kompetencji językowej oraz metody testowania języka polskiego jako obcego, aby nie tylko nauczał zgodnie z obowiązującymi standardami, ale umiał też przygotować do egzaminu państwowego.
Absolwent powinien posiadać dobrą znajomość gramatyki języka polskiego, umiejętność zbudowania programu językowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczniów, znać język obcy, posiadać ogólną wiedzę dotyczącą Polski, jej historii i kultury oraz umieć przekazać w czasie nauczania języka jak rozumieć Polskę i Polaków.

Uzyskane kwalifikacje: kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Nauczanie
Niech każdy kogoś uczy.
Autor: Marian Diamond, Education in the Decades Ahead
Nauczanie
Ludzi uczyć potrzeba tak, by nie wiedzieli;
O nowych rzeczach mówić, że tylko zapomnieli.
Autor: Alexander Pope, Moral Essays
Nauczanie
Wy, którzy umiecie uczyć, uczcie. Wy, którzy nie umiecie, wykładajcie.
Autor: David Perry
Polityka Prywatności